Kto sme

Marián Štefanko

Marián Štefanko - Drienkový

Mám vyštudovanú strednú aj vysokú školu so záhradníckym zameraním a špecializáciou na ovocinárstvo a vinohradníctvo. Orezom a sadovníctvu sa venujem od strednej školy, pričom najradšej vykonávam zmladzovacie rezy dlhovekých jabloní. Po doštudovaní som začal s hospodárením a revitalizáciou pozemkov na lazoch Horného Tisovníka, kde sa snažím vytvoriť trvalo udržateľné sídlo v spojení s cyklo-športoviskom. Som jediný pestovateľ drieňa veľkoplodého na Slovensku a medzi moje záľuby patrí freestyle BMX, čomu som sa aj popri škole poloprofesionálne venoval. V súčasnosti pomáhame budovať BMX športoviská, kde sa snažím vnášať prvky trvalej udržateľnosti ako napr. správne hospodárenie s vodou, úpravy terénu za účelom väčšej bezpečnosti ako jazdcov tak divákov a vytváranie zázemia pre vznik komunít na športoviskách.

Drieň veľkoplodý
Orez hlavovej vŕby

Jozef Fekiač

Jozef Fekiač - Divoké záhrady

Od roku 2012 sa venujem štúdiu permakultúry, ku ktorej som sa dostal od informatiky cez potrebu vidieť (a jesť) plody svojej práce a potrebu regenerácie spoločnosti a ekosystémov. Celú dobu sa venujem aktivitám v organizácii Permakultúra SK a experimentovaniu s permakultúrnymi a regeneratívnymi postupmi na vlastnom malom gazdovstve. S organizáciou Permakultúra SK spolupracujem na kurzoch permakultúry a podcaste Ľudia v permakultúre. Som spoluzakladateľom lesného klubu Dúholie, v ktorom sme svojpomocne postavili kruhové slamené zázemie a momentálne pracujeme na premene okolia na úžitkovú školskú záhradu. Spolupracujem so Školou permakultúry napr. na kurzoch o vode. Venujem sa práci so zvieratami tak, aby obnovovali a udržiavali krajinu (hoc aj v malej záhradnej mierke), spracovaniu organického materiálu „blbovzdorne“, zeleným strechám, vsakovaniu vody a hlavne konzultáciám a dizajnom pozemkov.

Mozaikové kosenie a pasené české preštické prasatá
České preštické prasatá na pastve
Pasené husokačky
Berkley kompost - rýchla premena zmoknutého sena na kvalitný kompost
Zelená strecha na organickom altáne