Služby

Radi vám poradíme vo vašej záhrade, postaráme sa o dreviny a zrealizujeme potrebné prvky. Na kľúč, alebo ešte radšej s vašou účasťou.

Orez, výsadba a ošetrenie drevín

Máte vysadené mladé stromy potrebujete pomôcť s výchovným rezom a založením koruny? Chcete založiť sad na pozemku alebo iba vysadiť niekoľko ovocných stromov? Máte na pozemku staré ovocné stromy a neviete, ako ich orezať, prípadne či ich vôbec treba orezať? Potrebujete posúdiť, ktoré stromy stoja za záchranu a ktoré roznášajú choroby?

Radi ošetríme vaše staré stromy, či už ste ich získali kúpou pozemku alebo sú dedičstvom po dedovi. Podľa potrieb vás alebo vašich stromov zvolíme správny druh rezu – sanitárnym rezom „vyčistíme“ vaše stromy, presvetlíme a citlivo zmladíme staré zanedbané stromy (to nás baví najviac!), vykonáme letný rez a prebierku výhonov po zmladení, urobíme výchovný rez tam, kde je to nutné. A v prípade poškodených a chorých stromov sa pokúsime o maximálne predĺženie života.

Navrhneme vám plán výsadby úžitkových drevín na pozemku s prihliadnutím na danosti pozemku a potrebu zvolených druhov a odrôd, spolu s vhodnou podsadbou/podsevom a prípadným závlahovým systémom tam kde je to potrebné. Poradíme vám ako postupovať pri výsadbe, vymeriame a pripravíme výsadbu, a pokiaľ si na ňu netrúfnete sami, zabezpečíme výsadbu na kľúč. V novej výsadbe sa radi postaráme o povýsadbový rez a správne založenie koruny podľa druhu stromu, situácie a podpníka. Vieme sa postarať aj o výchovné rezy 5 rokov po výsadbe.

Revitalizácia starých záhrad a sadov, citlivé čistenie a úprava zarastených pozemkov

Máte zarastenú záhradu, do ktorej sa bojíte vojsť? Zdedili/kúpili ste dom s pozemkom, na ktorom rastú veci, ktoré neviete identifikovať a chcete z nich čo najviac využiť? Nie sú vaše ovocné stromy vidieť kvôli náletovým drevinám a nemáte čas sa do toho pustiť? Máte na pozemku staré ovocné stromy a neviete, ako ich orezať, prípadne či ich vôbec treba orezať? Potrebujete posúdiť, ktoré stromy stoja za záchranu a ktoré roznášajú choroby?

Navrhneme vám revitalizáciu pozemku s prihliadnutím na vonkajšie faktory (slnko, voda, sklon…), zhodnotíme aktuálny stav a ponúkneme návrh riešení čo sa týka rastlín v sade, tak aj jeho ďalšieho využitia – dosadenie, podsadenie, vodozádržné opatrenie, iné typy využitia. Radi ošetríme celkový porast – zlikvidujeme a spracujeme nálety a invázne rastliny, presadíme a/alebo zaštepíme cenné výmladky, nežiaducu vegetáciu vykosíme primeranou technikou a získanú biomasu podľa situácie skompostujeme, podrvíme, alebo využijeme na vytvorenie biotopov pre prospešný život v záhrade, aby sme podporili maximálne využitie ponechaných rastlín.

Ponechané ovocné, okrasné, podporné, alebo ináč užitočné rastliny ošetríme sanitárnym a zmladzovacím rezom a podľa potreby zamulčujeme.

Poradenstvo a konzultácie

Kupujete pozemok, neviete odhadnúť jeho potenciál a či je vhodný na naplnenie vašich vízií? Máte pozemok, s ktorým si neviete rady, ale chcete sa na ňom realizovať sami?

Radi vám poradíme a pomôžeme s ujasnením vašej vízie, zhodnotením potenciálov aj rizík pozemku, a pomôžeme vám s kostrovým návrhom zón, rozmiestnením kľúčových prvkov na pozemku. Poskytneme vám základné informácie o možnostiach a spôsoboch výsadby.

Od vás potrebujeme čísla parciel, ktorých sa konzultácia týka, vyplnenie dotazníka, ktorý nám pomôže ujasniť víziu pozemku a prípadné zaslanie všetkých možných materiálov, ktoré máte k dispozícii (geometrické plány, geologické prieskumy) – čím viac, tým lepšie. Následne sa osobne stretneme na danom pozemku a v priebehu niekoľkých hodín ho spolu prejdeme, naznačíme do slepej mapy kľúčové body a podľa dohody a potreby môžeme nadviazať ďalšími konzultáciami na konkrétne témy, dodatočným zaslaním konkrétnych informácií, realizácií, alebo zistíte, že od toho bodu ďalej viete s ľahkosťou pokračovať sami, čo nás vždy veľmi teší. Našim cieľom je, aby čo najviac ľudí vedelo čo najlepšie fungovať vo svojej záhrade s čo najväčším úžitkom.

Máte pozemok, neviete čo s ním, a nemáte čas ani energiu venovať sa mu? Chceli by ste aj napriek tomu pozemok čo najproduktívnejšie zhodnotiť? Máte matnú predstavu o využití pozemku, ale nevidíte konkrétne kroky? 

Navrhneme váš pozemok podľa vašich potrieb a podľa jeho špecifík, s využitím permakultúrnych princípov – efektívna práca s vodou, pôdou, slnkom i vašou energiou, využitie viac vrstvej výsadby, prípadne i využitie zvierat a odovzdáme vám nákres v mierke spolu s textovým popisom. Mieru rozpracovania je možné prispôsobiť podľa vašich potrieb i rozpočtu.

Máte vypracovaný návrh pozemku, máte jasno ako to má vypadať, ale nezvládate a nestíhate realizovať kľúčové prvky v záhrade? 

Radi vám realizujeme záhradné prvky podľa potreby – jazierka, výsadby, výsevy i štruktúry. Celú realizáciu zabezpečíme my, alebo spoločne s vami v prípade, že sa chcete na realizácii podieľať, prípadne viete sami zabezpečiť materiály k realizácii.

Návrh a realizácia vodných prvkov

Máte vysnívané prírodné jazero? S rybkami, leknami, žabami, alebo kúpacie? Máte pozemok, na ktorom je príliš veľa alebo príliš málo vody? Chcete zadržiavať vodu na pozemku?

Navrhneme vám funkčnú schému vodných prvkov tak, aby sme zadržali čo najviac vody prichádzajúcej na pozemok a využili ju na podporu pôdy a vegetácie. Navrhneme vám jazierko podľa vašich potrieb a možností.

Postaráme sa o vodozádržné terénne úpravy a ich následné zazelenanie, inštaláciu rozvodov vody, i kompletnú realizáciu jazierka.

Kontaktujte nás a nájdeme vhodné riešenie pre váš pozemok.